wesker.pl
strona_glowna mosty_wroclawia portfolio nieistniejace miejsca_warte_odwiedzenia

w-lewo   strona-domowa   w-prawo

Kładka Zwierzyniecka

Historia:
Kładka Zwierzyniecka stanowi przeprawę nad największą rzeką przepływają przez miasto Wrocław – Odrą.
Wybudowana została w 1976 r. Projektantem kładki był M. Wróblewicz.
Kładkę wybudowano w miejscu gdzie do lat 60. XX wieku istaniała jedynie przeprawa promowa.

Lokalizacja:
Prawy brzeg stanowi Wielka Wyspa. Na terenie przy kładce przebiega Grobla Szczytnicko–Bartoszowicka,
za którą znajduje się Ogród Zoologiczny. Natomiast lewy brzeg to teren osiedla Siedlec – Rakowiec.

Współrzędne geograficzne:
51°06'10” N 17°04'13” E.

Parametry:
Most wykonany jest w technologii stalowej (konstrukcja wiszaco-linowej).
Konstrukcja jest pięcioprzęsłowa, w części środkowej wisząca – elementy nośne pomostu to belki blachownicowe
zawieszone na stalowych linach. Oparcie stanowią dwa przyczółki oraz cztery filary.
Pomost kładki zawieszony jest za pomocą stalowych lin na dwóch pylonach, posadowionych na filarach.
Długość kładki wynosi 232,4 m, a szerokość 4 m. Nawierzchnia pomostu jest bitumiczna.

Widok na most wg Wikimapii:


Dane na dzień: 02.08.2013 r.

w-lewo   strona-domowa   w-prawo

cookies mail