wesker.pl
strona_glowna mosty_wroclawia portfolio nieistniejace miejsca_warte_odwiedzenia

w-lewo   strona-domowa   w-prawo

Kładka Słodowa

Historia:
Kładka przeznaczona jest dla ruchu pieszego i rowerowego. Projekt powstał w 2003 r. w ramach programu zagospodarowania wysp
Projektantem kładki jest Tomasz Boniecki oraz ISBA (wg pomysłu J. Bliszczuka i T. Bonieckiego).
Zarząd Dróg i Komunikacji był inwestorem w tym projekcie. Generalnym wykonawcą była firma KPRM SKANSKA S.A.

Lokalizacja:
Kładka znajduje się północnym odcinku Odry, pomiędzy wyspą Słodową (stąd jej nazwa), a terenem osiedla Nadodrze
(rejon ulicy Drobnera).

Współrzędne geograficzne:
51°06'58,75” N 17°02'05,74” E

Parametry:
Długość kładki wynosi: 108,4 m, a szerokość całkowita: 5,39 m.
Most składa się z przęsła głównego nad korytem rzeki o rozpiętości 48 m (niektóre źródła podają 49 m),
a nad nurtem rzeki 30,69 m, a także z: pochylni, schodów i ramp komunikacyjnych (wykonanie jest z żelbetu).
Po obu stronach kładki rozciągają się dzwigary stalowe (o średnicy 450 mm), pochylone w stosunku
do pionowej osi obiektu, o kształcie łuku (wysokość łuków 14,87 m), o kształcie parabolicznym ze ściągiem.
Funkcję ściągu pełni pomost (szerokość 5,39 m, szerokość użytkowa nad nurtem 3,5 m), również o konstrukcji stalowej.
Przyczółki kładki wykonano w technologii żelbetowej.

Dane na dzień: 03.03.2013 r.

w-lewo   strona-domowa   w-prawo

cookies mail