wesker.pl
strona_glowna mosty_wroclawia portfolio nieistniejace miejsca_warte_odwiedzenia

w-lewo   strona-domowa   w-prawo

Kładka Muzealna

Historia:
W 1886 r. powstała w tym miejscu drewniana kładka. W 1928 r. przerzucono nową kładkę już o konstrukcji żelbetowej.

Lokalizacja:
Kładka Muzelna łączy Bulwar Xawerego Dunikowskiego. Jest również bramą wjazdową do zatoki gondol przy Muzeum Narodowym (na południu).
Na północ od kładki biegnie koryto Odry, a za nim znajduje się Ostrów Tumski.
Na zachodzie widoczny zieleniec – bulwar nadrzeczny (Promenada Staromiejska), a także Bastion Ceglarski, na wschodzie budynek Muzeum Narodowego.

Współrzędne geograficzne:
51°06'41.74”N 17°02'48.71”E

Parametry:
Długość całkowita kładki wynosi 30,3 m, a szerokość 4 m. Pomost ma nawierzchnię bitumiczną.
Konstrukcję nośną stanowi łuk żelbetowy o rozpiętości 20,5m i strzałce 2,3 m.
Grubość pasa żelbetowego łuku wynosi odpowiednio: w wezgłowiach 0,42 m, w kluczu 0,3 m.
Płyta nośna pomostu żelbetowego opiera się na łuku za pośrednictwem żelbetowych ścianek o grubości 0,2 m.
Skraje ścianki opierają się już na umocnionych przyczółkach prawego i lewego brzegu przeszkody.
Na pomoście zamocowano po obu stronach stalowe balustrady.

Dane na dzień: 30.06.2013 r.

w-lewo   strona-domowa   w-prawo

cookies mail