Strona nie przechodzi już budowy…

Strona nie przechodzi już budowy. Teraz robiona jest dla przyjemności i kiedy tylko czas na to pozwoli. A że podróże są ważniejsze…