wesker.pl


poprzednia str.  |  powrót do str.głównej  |  następna str.
w-lewo   strona-domowa   w-prawo


Targowisko przy ul. Jemiołowej (nieistniejące)


targowisko Targowisko przy ulicy Jemiołowej 44
we Wrocławiu.
Plac w latach 70-tych.
targowisko Plac w swojej całej okazałości.
targowisko Zaraz po zamknięciu.
targowisko A tu już puste miejsce po targowisku.
Oficjalnie plac został zamknięty.

(Zdjęcie mojego autorstwa)
targowisko Widok z kościołem Karola Boromeusza w tle.
(Zdjęcie mojego autorstwa)
targowisko W czasach swojej świetności
nawet i w tym miejscu (w cieniu wierzby)
dochodziło do handlu.

(Zdjęcie mojego autorstwa)
targowisko Lewa brama wejściowa.
Zaraz obok sprzedawano kwiaty.

(Zdjęcie mojego autorstwa)
targowisko Puste miejsce po placu.
Tuż przed nim stały sklepiki
z nabiałem, chemią itd.

(Zdjęcie mojego autorstwa)
targowisko Widok z lewej strony...
(Zdjęcie mojego autorstwa)
targowisko ...widok ogólny...
(Zdjęcie mojego autorstwa)
targowisko ...widok z prawej.
(Zdjęcie mojego autorstwa)
targowisko Oficjalna informacja o zamknięiu placu.
(Zdjęcie mojego autorstwa)
targowisko Rozpoczęcie prac budowlanych
(Zdjęcie mojego autorstwa)
targowisko Luty 2009. Pracę trwają pomimo kiepskich warunków pogodowych.
(Zdjęcie mojego autorstwa)
targowisko Maj 2009. Stawiany szkielet pierwszego piętra.
(Zdjęcie mojego autorstwa)
targowisko Wrzesień 2009. Widok od ulicy Żelaznej.
(Zdjęcie mojego autorstwa)
targowisko Rzut prostopadły. W tym miejscu kiedyś stał plac :)
(Zdjęcie mojego autorstwa)
targowisko Budowa w trakcie.
(Zdjęcie mojego autorstwa)
targowisko Lipiec 2010. Widok z ulicy Jemiołowej.
(Zdjęcie mojego autorstwa)
targowisko Lipiec 2010. Widok z ulicy Jemiołowej.
(Zdjęcie mojego autorstwa)

poprzednia str.  |  powrót do str.głównej  |  następna str.
w-lewo   strona-domowa   w-prawo

cookies mail