wesker.pl
strona_glowna mosty_wroclawia portfolio nieistniejace miejsca_warte_odwiedzenia

w-lewo   strona-domowa   w-prawo

Śluza Zacisze

Historia:
Śluza Zacisze jest śluzą wodną-komorową, na rzece Odra.
Została wybudowana 25 października 1917 r., w ramach inwestycji z zakresu hydrotechniki.

Lokalizacja:
Śluza położona przy osiedlu Zacisze, na kanale żeglugowym.
Stanowi ona jeden z elementów stopnia wodnego nazywanego Stopniem Wodnym Zacisze.
Znajduje się ona na 249,40 km Odry, 5,1 km Kanału Żeglugowego.
Niedaleko grobli przebiega Ulica Folwarczna. Prawy brzeg kanału zajmuje teren byłej Wrocławskiej Stoczni Rzecznej.
Powyżej śluzy (przed Śluzą Bartoszowice), zlokalizowane są obiekty związane z żeglugą,
m.in.: przeładownia przy ulicy Betonowej, port przeładunkowy Paliw Płynnych,
Wrocławska Stocznia Rzeczna, natomiast poniżej śluzy Kanał Żeglugowy łączy się ze Starą Odrą.
Poniżej śluzy znajduje się przeprawa mostowa – Mosty Jagiellońskie.
Poprzednia śluzą na tym szklaku wodnym jest Śluza Bartoszowice (odległość 4,50 km), a następną jest
Śluza Różanka (odległość 3,92 km).

Współrzędne geograficzne:
51°07'44” N 17°04'47” E

Parametry:
Długość 187,0 m, szerokość 9,6 m, głębokość na progu dolnym 2,91 m, różnica poziomów 3,1 m.
Śluza wyposażona jest w zamknięcia w postaci wrót stalowych.

Dane na dzień: 01.02.2015 r.

Tapety do pobrania (spakowane )


w-lewo   strona-domowa   w-prawo

cookies mail