wesker.pl
strona_glowna mosty_wroclawia portfolio nieistniejace miejsca_warte_odwiedzenia

w-lewo   strona-domowa   w-prawo

Jaz Opatowicki

Historia:
Jaz z zamknięciem sektorowym.
Jaz piętrzy wody rzeki Odry na jej górnym odcinku, tzw. Górnej Odrze Wrocławskiej.
Położony jest w 245,035 km biegu rzeki. Obecny jaz, to konstrukcja, której budowa zakończyła się w 1985 r.
Powyżej niego, około 80 m na wschód, znajduje się stary jaz Opatowice (jaz kozłowo-iglicowy),
obecnie zatopiony. Ponad wodą widoczny jest zarośnięty filar tego jazu, a sam jaz
pozostaje złożony na betonowym wale, zabudowanym na dnie rzeki (jaz jest w całości widoczny w czasie niżówki).
Jaz ten wybudowany był w ramach II kanalizacji Odry w 1916 r.
Posiadał kozły podnoszone za pomocą ruchomej wciągarki linowej. Pojazd ten był mobilny,
poruszał się po torze o szerokości 800 mm i stacjonował na terenie obecnie należącym do IMGW
(gdy był potrzebny, przetaczano go po szynach przez wał przeciwpowodziowy aż do samego jazu.
Tam zakotwiczano o wkopane w ziemię stalowe haki i rozpoczynano procedurę podnoszenia kozłów wału
(pozostałości po hakach wciąż można znaleźć w trawie przed przyczółkiem jazu).
Po 1997 r. wciągarkę odremontowano i ustawiono za bramą bartoszowickiego oddziału IMGW w charakterze pomnika techniki.
Wcześniej istniał tu jaz wybudowany w 1896 r. na Przekopie Bartoszowicko–Szczytnickim wykonanym w latach 1531–1555.
Jaz przegradza koryto w sposób następujący:
   -na prawym brzegu tego koryta znajduje się teren osiedla Bartoszowice
   (przy jazie wykonano obwałowania stanowiące Groblę Szczytnicko–Bartoszowicką);
   -lewy brzeg stanowi Wyspa Opatowicka, powstała w wyniku wykonania Kanału Opatowickiego,
   dla potrzeb żeglugi, m.in. budowy Śluzy Opatowickiej.
Poniżej jazu Odra łączy się z Kanałem Opatowickickim, a powyżej oddzielają się od głównego koryta Odry kanały:
Kanał Powodziowy i Kanał Żeglugowy, na prawym brzegu.
Od marca 2014r. do marca 2015r. trwa modernizacja jazu.

Lokalizacja:
Położony we Wrocławiu pomiędzy osiedlami Bartoszowice i Opatowice.
Niedaleko jazu znajduje się park linowy.

Współrzędne geograficzne:
51°06'00” N 17°07'16” E

Parametry:
Jaz Opatowice, to jaz trójprzęsłowy, światło każdego z przęseł wynosi 32 m,
co daje łącznie 96 m światła dla przepływu wody, długość całkowita konstrukcji wynosi 103,78 m.
Spad wynosi 2 m (spad przy normalnym piętrzeniu wynosi 2,46 m).
Jaz ma możliwość przeprowadzenia przepływu o wielkości 580 m3/s.
Został wykonany w technologii żelbetowej. Wyposażony jest na każdym przęśle w zamknięcie sektorowe.
W korpusie jazu przebiega podwodna galeria dla potrzeb jego obsługi.
Jaz wyposażony jest także w kilka systemów: odmrażania, wentylacyjny, odwadniania i płukania.
Dodatkowym elementem jazu jest budynek, w którym znajduje się sterownia jazu, przepławka dla ryb
oraz most jazowy, udostępniony do ruchu pieszego i rowerowego, zapewniający komunikację z Wyspą Opatowicką.

Dane na dzień: 01.03.2015 r. (Aktualizacja 29.11.2017 r.)

Tapety do pobrania (spakowane )


w-lewo   strona-domowa   w-prawo

cookies mail