wesker.pl
strona_glowna mosty_wroclawia portfolio nieistniejace miejsca_warte_odwiedzenia

w-lewo   strona-domowa   w-prawo

Śluza Opatowice

Historia:
Wodna śluza komorowa na rzece Odrze, w 245 km biegu rzeki.
Śluzę wybudowano w ramach inwestycji z zakresu hydrotechniki, prowadzonej w latach 1913-1917,
polegającej na budowie nowego odcinka drogi wodnej przeprowadzonej przez Wrocław w ramach "Wrocławskiego Węzła Wodnego",
tzw. Wrocławskiego Szlaku Głównego (pomimo że sama śluza leży poza tym szlakiem).
Śluza Opatowice stanowi jeden z elementów stopnia wodnego, w odniesieniu do którego stosuje się nazywę:
Stopień Wodny Opatowice, a także w szerszym kontekście funkcjonalnym obiektów hydrotechnicznych
(Stopień Opatowicko-Bartoszowicki w Bartoszowicko–Opatowickim Węźle Wodnym).
Ze względu na niewielkie wymiary tej śluzy i następnych na Wrocławskim Szlaku Miejskim (Śluza Szczytniki, Śluza Miejska),
ta droga wodna nie ma większego znaczenia transportowego, towarowego.
Obecnie jednak następuje aktywizacja turystyki i rekreacji wodnej
także w obszarze otwartego dla żeglugi przez RZGW Wrocław Śródmiejskiego Węzła Wodnego.
Alternatywnym, głównym szlakiem żeglugowym przez Wrocławski Węzeł Wodny, jest droga prowadząca przez Śluzę Bartoszowice,
o znaczenie lepszych parametrach żeglugowych. Przez Śluzę Opatowice prowadzi droga wodna,
tzw. Miejska, oraz droga wodna przez Śródmiejski Węzeł Wodny.
Do 1945r. istniał przy śluzie, na głową dolną, most stalowy w konstrukcji wysięgnikowo-klapowej
(podniesionych masztów), o niewielkim znaczeniu (lokalnym).

Lokalizacja:
Położona w przekopie wykonanym przy jej zakolu, nazwanym Kanałem Opatowickim, w 1 km tego kanału.
Śluza położona jest pomiędzy Wyspą Opatowicką, a osiedlem Opatowice.
Odległości na drogach wodnych prowadzących przez śluzę:
   -w dół rzeki, do następnej śluzy na Wrocławskim Szlaku Miejskim, Śluzy Szczytniki, wynosi 5,6 km,
   -w dół rzeki, do następnej śluzy w Śródmiejskim Węźle Wodnym, Śluzy Piaskowej 9,2 km,
   -w górę rzeki, do poprzedniej na szlaku Śluz Janowice wynosi 8,4 km,
   -w górę kanału, a następnie w dół rzeki, możliwy jest również oczywiście ruch do Śluzy Bartoszowice, na Wrocławskim Szlaku Głównym.
Prawy brzeg stanowi Wyspa Opatowicka, natomiast lewy brzeg to teren osiedla Opatowice.
Poziom wody dolnej kształtuje Śródmiejski Węzeł Wodny Górny, oraz Stopień Wodny Szczytniki.
Natomiast poziom wody górnej kształtowany jest przez Jaz Opatowice i Stopień Wodny Bartoszowice.

Współrzędne geograficzne:
51°05'44” N 17°07'30” E

Parametry:
Wymiary: dł. 74,6 m, szer. 9,6m. Piętrzenie wody wynosi 2 m.
Zamknięcia komory śluzy, dolne i górne, to wrota wsporne, stalowe, wykonane z zastosowaniem połączeń nitowych.
Napęd wrót elektryczny, choć istnieje także awaryjny, ręczny.
Do napełniania i opróżniania komory śluzy zastosowano krótkie kanały obiegowe,
z zamknięciami w postaci zasuw rolkowych z napędem elektrycznym.

Dane na dzień: 03.03.2013 r.

Tapety do pobrania (spakowane )


w-lewo   strona-domowa   w-prawo

cookies mail