wesker.pl
strona_glowna mosty_wroclawia portfolio nieistniejace miejsca_warte_odwiedzenia

w-lewo   strona-domowa   w-prawo

Śluza Mieszczańska

Historia:
Śluza została wybudowana w latach 1792–1794 jako śluza drewniana. Potem nastąpiła jej przebudowa na budowlę murowaną
(w latach 1874-1879) tyle, że w innym miejscu.
Stanowi ona jeden z elementów stopnia wodnego, zwanego Mieszczańskim Stopniem Wodnym,
usytuowanego w obrębie Śródmiejskiego Węzła Wodnego (Dolnego).
W okresie powojennym zaprzestano użytkowania tego szlaku wodnego i tym samym zaprzestano dalszej konserwacji budowli.
Dopiero w 2000 r. przeprowadzono gruntowny remont śluzy, umożliwiający oddanie jej do eksploatacji.
Ze względu na niewielkie wymiary śluzy, ta droga wodna nie ma większego znaczenia transportowego.
Od niedawna służy jednak jako szlak turystyki i rekreacji wodnej także w obszarze otwartego
dla żeglugi Śródmiejskiego Węzła Wodnego, szczególnie po oddaniu do użytkowania przystani śródmiejskich
(Mariny Topacz, kilku przystani pasażerskich białej floty, a także Zatoki Gondol).

Lokalizacja:
Śluza znajduje się przy ulicy Pomorskiej (przy moście Pomorskim Środkowym), na 252,3 km Odry południowej.
Śluza Mieszczańska zlokalizowana na rzece Odrze, położona w przekopie, wykonanym przy jej odnodze
nazywanej Odrą Południową, pomiędzy Starym Miastem i Nadodrzem.
Odległość na drodze wodnej do następnego stopnia (Śluzy Rędzin) wynosi 8,3 km,
do poprzedniej (na szlaku Śluzy Pisakowej) wynosi 0,6 km.
Prawy brzeg stanowi Kępa Mieszczańska, natomiast lewy brzeg to niewielka, nienazwana wysepka,
powstała w wyniku wykonania przekopu na potrzeby budowy śluzy i szlaku wodnego.
Poziom wody górnej kształtują dwa jazy stopnia wodnego (położone na Odrze Południowej
i na Odrze Północnej). Natomiast poziom wody dolnej kształtowany jest przez Stopień Wodny Rędzin.

Współrzędne geograficzne:
51°06'51” N 17°01'52” E

Parametry:
Długość 42,8 m, szerokość 5,3 m, różnica poziomów piętrzenia wody na stopniu wynosi 5,65 m.
(do 1959 r. był mniejszy i wynosił 3,74 m). Zamknięcia to wrota wsporne.

Dane na dzień: 25.01.2015 r.

Tapety do pobrania (spakowane )


w-lewo   strona-domowa   w-prawo

cookies mail