wesker.pl
strona_glowna mosty_wroclawia portfolio nieistniejace miejsca_warte_odwiedzenia

w-lewo   strona-domowa   w-prawo

Most Zwierzyniecki

Historia:
Drewniana przeprawa w tym miejscu zostałą wybudowana ok. 1655 r.
Podczas epidemii dżumy w 1704 r. na moście ustanowiono punkt kontroli przepustek
uprawniających do przekraczania granic miasta, stąd jego niemiecka nazwa
Paßbrücke, tłumaczona jako "most Przepustkowy". Przy moście Zwierzynieckim funkcjonowała
rogatka kontrolna podróżnych.
Most nosił także nazwę "Ceglany" (od cegielni na Biskupinie) i "Szczytnicki"
(od pobliskiej wsi Szczytniki). Dziś mostem Szczytnickimo określa się jednak inny most w okolicy,
położony ok. kilometra w dół rzeki, na północ od Zwierzynieckiego.
W latach 1895-1897 mistrz budowlany Karl Klimm pod kierunkiem miejskiego architekta
Richarda Plüddemanna i przy pomocy inż. A. Fruhwirtha zaprojektował nowy most.
Jest to konstrukcja stalowa jednoprzęsłowa kratownicowa oparta na granitowych przyczółkach
złożona z 2-ch równoległych stalowych łuków kratowych ustawionych w odległości 12,5 m odsiebie.
Główne pasy dźwigarów powiązane są u góry kilkoma połączeniami.
Do łuków podwieszono na wiotkich mocowaniach pomost o dł. 60,6 m, a główne dźwigary
łukowo-kratowe oparte są na ruchomych łożyskach sześcio-wałkowych.
Most ozdobiony jest czterema secesyjnymi obeliskami z czerwonego piaskowca
i oświetlany nocą stylowymi latarniami.

Lokalizacja:
Przeprawa mostowa jest zlokalizowana we wschodniej części miasta,
nad Starą Odrą, łącząca centrum miasta z osiedlami Biskupin, Dąbie, Sępolno i Bartoszowice.
Zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie Ogrodu Zoologicznego, od którego wywodzi się jego nazwa.
W pobliżu znajduje się również słynna Hala Stulecia (dawna nazwa "Hala Ludowa").

Współrzędne geograficzne:
51°06'29” N 17°04'12” E

Parametry:
Most ma dł. 62 m, szer. 21,80 m, szer. jezdni 10 m, szerokość chodników po 5,90 m każdy.

Widok na most wg Wikimapii:


Ciekawostka:
1) Do 1945 r. widniała na bramie mostowej kamiennej inskrypcji upamiętniającej lata jego budowy,
brązowa tablica (zlikwidowana po wojnie w akcji usuwania wszelkich niemieckich napisów) o treści:
"Holzern ruht ich Jahrhunderte lang ueber tragem Gewasser Jetzt aus Eisen und Stein
schmueck ich den schiffbaren Strom", czyli: "Drewniany spoczywałem przez stulecia
nad leniwymi wodami Teraz z żelaza i kamienia zdobię żeglowny szlak".
2) Podczas oblężenia Festung Breslau w 1945 r. Niemcy spodziewali się natarcia od wschodu miasta,
od Swojczyc, Bartoszowic, Sępolna, Biskupina i Dąbia, dlatego chcąc je powstrzymać
założyli na moście ładunki wybuchowe, przygotowując go do zniszczenia.
Nie doszło jednak do wysadzenia mostu, gdyż Armia Czerwona przypuściła szturm od południa Wrocławia.

Dane na dzień: 03.03.2013 r.

Tapety do pobrania (spakowane )w-lewo   strona-domowa   w-prawo

cookies mail