wesker.pl
strona_glowna mosty_wroclawia portfolio nieistniejace miejsca_warte_odwiedzenia

w-lewo   strona-domowa   w-prawo

Most Zaleski

Historia:
Most Zaleski (Schwarzwasserbrücke). Poprzednia, niemiecka nazwa tej budowli,
nawiązywała właśnie do nazwy tego cieku Schwarzwasser.
Obecna (stosowana od 1948 r.) nazwa odnosi się do nazwy osiedla Zalesie.
Wg niektórych źródeł nie jest to most, a przepust, który stanowi część korpusu drogi, pod którym przebiega.
Budowy Mostu Zaleskiego wiąże się z wielką inwestycją z zakresu hydrotechniki prowadzoną we Wrocławiu latach 1912–1917,
polegającą na budowie nowej drogi wodnej przez miasto oraz nowego systemu zabezpieczenia przeciwpowodziowego.
Czarna Woda (przeszkoda, płynąca pod mostem) stanowi granicę osiedli Zalesie i Zacisze.
Równocześnie istniejące koryto uregulowano i wykorzystano do ukształtowania założeń parkowych wzdłuż jego biegu,
a przy okazji wytyczania w latach 20-ch XX wieku nowej ulicy łączącej osiedla Dahnstrasse
(obecnie ulicy Stanisława Moniuszki) wybudowano przepust dla wód tak ukształtowanego cieku,
któremu nadano nazwę Schwarzwasserbrücke.

Lokalizacja:
Przepust położony jest w rejonie osiedli Zalesie i Zacisze.
Zlokalizowany jest w ciągu cieku wodnego będącego starorzeczem rzeki Odra (Czarnej Wody),
przeprowadzający jego wody pod ulicą Jana i Jędrzeja Śniadeckich.

Współrzędne geograficzne:


Parametry:
Most Zaleski to przepust z prefabrykowanych odcinków rur żelbetowych o średnicy 1000 mm
i długości 32 m. Ściany czołowe przepustu wykonano jako mur oporowy z cegły.

Dane na dzień: 23.02.2014 r.

Tapety do pobrania (spakowane )


w-lewo   strona-domowa   w-prawo

cookies mail