wesker.pl
strona_glowna mosty_wroclawia portfolio nieistniejace miejsca_warte_odwiedzenia

w-lewo   strona-domowa   w-prawo

Mosty Warszawskie

Historia:
Mosty wybudowano na miejscu dawnej przeprawy istniejącej tu od czasów historycznych,
prowadzącej z miasta w kierunku pn.-zach., przez Psie Pole do Oleśnicy, a następnie do Warszawy.
Do lat 60. XIX w. (przed budową kanałów) istniał tu most drewniany,
który w 1870 r. zastąpiony został czteroprzęsłową konstrukcją stalową wspartą na kamiennych filarach,
nazwaną Hundsfelderbrücke (most Psiego Pola).
W związku z przebudową wrocławskiej drogi wodnej na przełomie wieku XIX-go i XX-go
konieczne stało się uzupełnienie przeprawy o dwa nowe mosty - wschodni i zachodni - i przebudowanie istniejącego.
Najpierw, w 1897 r. nad świeżo przekopanym kanałem żeglugowym Miejskim zbudowano
stalowy most kratownicowy (Schiffskanalbrücke - most kanału żeglugowego), identyczny niemal jak południowy Most Trzebnicki.
W latach 1914-1916 zbudowano pięcioprzęsłowy żelbetowy most środkowy z płyty łukowej i jednoprzęsłowy most wschodni,
podwieszony na dwóch łukach żelbetowych z żelbetowymi wieszakami.
Mosty ochrzczono nazwą Hindenburgbrücke (mosty Hindenburga).
W 1927-1928 r. zdemontowano most zachodni i przeniesiono go do osiedla Rakowiec na rzekę Oławę,
w ciąg ulicy Na Niskich Łąkach, gdzie funkcjonuje do dziś jako Most Rakowiecki.
W miejscu Schiffskanalbrücke postawiono nowy most żelbetowy ramowy, dzisiejszy Most Warszawski Zachodni.
9 czerwca 2006 r. została rozpoczęta modernizacja przeprawy, w czasie której równolegle do starych
wybudowane zostały dwa nowe mosty drogowo-tramwajowe, a stare poddane zostały remontowi.
6 maja 2008r. nowe mosty poddano próbom obciążenia, a 12 maja południową nitkę oddano do eksploatacji,
a zaraz potem rozpoczęto remont i adaptację starych mostów.
Po zakończonym kilka miesięcy później remoncie Aleji Kromera, stanowiąca trasę alternatywną dla drogi krajowej nr 8,
otrzymała dwie jezdnie (po dwa pasy w każdym kierunku) oraz wydzielone torowisko.
Przebudowie poddane zostało również skrzyżowanie Alei Kromera z ulicą Toruńską i Aleją Tadeusza Boya-Żeleńskiego.

Lokalizacja:
Mosty przerzucone nad Odrą i jej kanałami w północnej części miasta.
W zespole mostów starszych, jednoprzęsłowy most zachodni przechodzi ponad Kanałem Miejskim,
pięcioprzęsłowy most środkowy - nad Starą Odrą tuż poniżej połączenia jej z Kanałem Powodziowym
oraz nad cyplem rozdzielającym je od Kanału Żeglugowego Miejskiego,
a jednoprzęsłowy most wschodni - nad Kanałem Nawigacyjnym.
Zespół dwóch nowych mostów składa się z sześcioprzęsłowego mostu nad nurtem rzeki, Kanałem Nawigacyjnym
i jednoprzęsłowego zachodniego nad Kanałem Miejskim.

Współrzędne geograficzne:
51°07'48.92” N 17°03'33.75” E

Parametry:
Zespół trzech starszych i dwóch nowych mostów.
Przez całą długość mostów Warszawskich przeprowadzona jest dwukierunkowa jezdnia szerokości od 12 do 13 metrów,
niosąca dwutorową linię tramwajową, oraz po obu stronach jezdni dwa chodniki szerokości od 2,15 do 3,8 m.
Brak osobnych ścieżek rowerowych. Ruch tramwajów, ze względu na małą szerokość jezdni, koliduje z ruchem samochodowym w tym samym kierunku.
Mosty modernizowano po wojnie kilkakrotnie (m.in. zmieniając nawierzchnię z granitowej kostki na dywanik asfaltowy),
ale wzmagający się stale ruch ciężkich pojazdów systematycznie powoduje uszkodzenia.

Dane na dzień: 30.06.2013 r.

Tapety do pobrania (spakowane )


w-lewo   strona-domowa   w-prawo

cookies mail