wesker.pl
strona_glowna mosty_wroclawia portfolio nieistniejace miejsca_warte_odwiedzenia

w-lewo   strona-domowa   w-prawo

Mosty Trzebnickie (pn. i płd.)

Historia:
W miejscu istniejących mostów znajdowała się kiedyś przeprawa
(potwierdzają to znaleziska archeologiczne - w neolicie (III tysiąclecie p.n.e.)
znajdowała się przeprawa przez rzekę). W czasach historycznych wzmiankowano istnienie tu drewnianego mostu
na głównej drodze łączącej Wrocław z Trzebnicą, który przez kolejne stulecia wielokrotnie był niszczony
przez powodzie i kataklizmy wojenne, odbudowywany, naprawiany i przebudowywany.
Pod koniec XIX w., w celu ułatwienia komunkacji rzecznej podjęto budowę kanału miejskiego wzdłuż nurtu Starej Odry,
W związku z tą budową powstała potrzeba przeprowadzenia nad nim przeprawy mostowej,
która prowadziłaby dalej do przerzuconego nad Odrą drewnianego Rosenthaler Brücke (mostu Różaneckiego,
od nazwy wsi, dziś osiedla Różanka – niem. Rosenthal – leżącej na pł. brzegu rzeki).
Ten jednoprzęsłowy stalowy most zbudowano w latach 1892-1897, ale już wkrótce okazało się,
że na potrzeby żeglugowe przestrzeń między lustrem wody a mostem jest za mała.
Dlatego już w latach 1904-1905 most ten zastąpiono nowym, wyższym (o większym prześwicie), również stalowym,
o nitowanej konstrukcji kratowej wspartej na przyczółkach z betonu licowanego granitem.
Most ten obecnie nazywany jest mostem Trzebnickim Południowym, jego przęsło mierzy 24,7 m dł.
W drugiej dekadzie XX w., w związku z przebudową całego wrocławskiego systemu wodnego
i budową kanałów Żeglugowego i Powodziowego z Bartoszowic do Różanki zaszła również potrzeba
wymiany dotychczasowego mostu Różaneckiego. Zastąpiony on został w 1916 r. 4-przęsłowym mostem stalowym
o konstrukcji łukowej z poprzecznicami blachownicowymi. Most wsparty jest na podporach i przyczółkach
z betonu licowanego granitem. Pierwsze przęsło tego mostu od strony miasta (od południa)
rozciąga się nad terenem zalewowym, następne dwa nad rzeką, a czwarte – nad kanałem Żeglugowym
prowadzącym do śluzy Różanka. Most ten przejął nazwę po swym poprzedniku – Rosenthaler Brücke.
Od 1945r. mosty te noszą nazwę Trzebnickich. Remont kapitalny przeszły w latach osiemdziesiątych,
kolejną konserwację – na początku XXI wieku.

Lokalizacja:
Zespół dwóch mostów przerzuconych przez Starą Odrę i kanał miejski w pł. części Wrocławia,
pomiędzy Kleczkowem a Różanką i Karłowicami.

Współrzędne geograficzne:
51°07'57.9” N 17°02'11,8” E

Parametry:
Most Trzebnicki Południowy, przeszkoda: Kanał Miejski.
Długość: 24,7 m, liczba torów tramwajowych: 2, liczba przęseł: 1.
Most Trzebnicki Północny, przeszkoda: stara Odra, kanał Różanka.
Długość: 119 m, szerokość całkowita 14,5 m, liczba torów tramwajowych: 2, liczba przęseł: 4.
Chodniki usytuowano na zewnątrz łuków.
Szerokość jezdni jest na tyle mała, że mieszczą się tam tylko dwa pojazdy jadące w przeciwnych kierunkach,
tj. pasy ruchu są wspólne tak dla samochodów, jak i dla tramwajów.
Oś jezdni mostu południowego nie pokrywa się z osią północnego.

Ciekawostka:
Po powodzi tysiąclecia na wysepce rozdzielającej kanał Żeglugowy i rzekę,
na której stoi też filar rozdzielający trzecie i czwarte przęsło, postawiono kilkumetrowej wysokości
stalowy krzyż dziękczynny, na którym na pamiątkę tego wydarzenia zaznaczono farbą poziom wody,
jaki osiągnęła rzeka w czasie kulminacji fali powodziowej 12-13 lipca 1997 r.

Dane na dzień: 03.03.2013 r.

Tapety do pobrania (spakowane )


w-lewo   strona-domowa   w-prawo

cookies mail