wesker.pl
strona_glowna mosty_wroclawia portfolio nieistniejace miejsca_warte_odwiedzenia

w-lewo   strona-domowa   w-prawo

Most Szczytnicki

Historia:
Szczytnicki (dawniej Fürstenbrücke, Adolf-Hitler-Brücke).
Pierwszy w tym miejscu powstał już w 1544 roku.
W 1970 r. wzniesiony został drewnianym most jako dojazd do parku Szczytnickiego.
Most ten był dwuprzęsłowy, o konstrukcji w postaci wiązarów Howe'a.
Prześwity pod przęsłami mostu miały szerokość po 24 m.
W końcu XIX w. postanowiono zmodernizować koryto Starej Odry.
Zastąpiono dotychczasowe przestarzałe i drewniane jeszcze mosty nad nim przebiegające,
aby umożliwić przepływanie większych jednostek pływających.
Nowy most został zaprojektowany przez miejski zarząd instalacji podziemnych (niem. Tiefbauverwaltung)
Dwa położone w nurcie rzeki filary, wzniesione z granitowych ciosów,
wsparto na 26 studniach fundamentowych wypełnionych betonem.
Niosące pomost jezdni łuki wymurowano z cegły klinkierowej na zaprawie cementowej.
Most ozdobiono dodatkowo licowaniem i dorobiono balustrady.
W czasie budowy konstrukcji powstał obok tymczasowy most.
Wkrótce po otwarciu mostu uruchomiono przebiegającą przez niego linię tramwajową.
W latach 1933-1934 most poddano przebudowie.
Z obu stron istniejącej konstrukcji dobudowano wedle projektu miejskiego radcy budowlanego
Günthera Trauera poszerzenia o takim samym profilu, w konstrukcji żelbetowej.
W stalowe balustrady mostu umieszczono motywy ozdobne w postaci krat przedstawiających herb Wrocławia
oraz godło Prus z lat 1933-1945, przedstawiające orła dzierżącego miecz i pęk błyskawic.
Na piersiach orła znajduje się kwadrat.
Kolejna przebudowa miała miejsce w latach 2006-2008.
Ponownie zbudowano na czas robót most tymczasowy (na północ od mostu głównego) dla samochodów i pieszych.
ruch tramwajowy został wstrzymany. Dobudowy z lat 1933-1934 zostały wyburzone, pozostawiono jedynie filary.
Poszerzenia mostu zostały później odbudowane, jako konstrukcje stalowe.
Przy okazji pomost nieznacznie poszerzono. Wykonawcą prac była firma Skanska.
Most ponownie otwarto 24 października 2008 r.

Lokalizacja:
Most położony na Starej Odrze we Wrocławiu, między zachodnim skrajem placu Grunwaldzkiego, a parkiem Szczytnickim.

Współrzędne geograficzne:
51°06'53” N 17°04'20” E

Parametry:
Trójprzęsłowy łukowy most o długości 82,50 m, szerokości całkowitej 22,30 m.
Przez most przechodzą tory tramwajowe w obu kierunkach.
Rozpiętość przęseł 21 m, 24 m, 21 m, (prześwity: 19 m, 22 m, 19 m).

Dane na dzień: 08.02.2014 r.

Tapety do pobrania (spakowane )


w-lewo   strona-domowa   w-prawo

cookies mail