wesker.pl
strona_glowna mosty_wroclawia portfolio nieistniejace miejsca_warte_odwiedzenia

w-lewo   strona-domowa   w-prawo

Mosty Średzkie

Historia:
Mosty Średzkie, to zespół czterech mostów.
Z czego 2 mosty stare wybudowane w 1912 r. (stary most Średzki wschodni [Weistritz Brücke]
oraz stary most Średzki zachodni [Mühlgrabenbrücke]) w miejscu zburzonych podczas działań wojennych (w 1945 r.).
i następnie ddbudowanyvh w 1948 r. i 2 mosty nowe wybudowane w 1995 r.
Nowe mosty zostały wybudowane na południu, powyżej mostów starych.
Obecne mosty, to konstrukcje wybudowane już w okresie powojennym.
W miejscu tym istniały przeprawy mostowe znacznie wcześniej. Początkowo były to mosty drewniane,
które w ciągu historii ulegały wielokrotnie zniszczeniom i były odbudowywane.
Przed wojną istniały w tym miejscu mosty łukowe, betonowe, wybudowane w latach 1909–1912 podczas regulacji rzeki.
Zniszczone podczas działań wojennych w 1945 r., zostały odbudowane w 1948 r.
W 1952 r. przeprowadzono przez mosty linię tramwajową do Leśnicy.
Znaczące zwiększenie natężenia ruchu wymusiło budowę nowych mostów, równolegle do starych,
i w ten sposób oddzielono ruch samochodowy od tramwajowego.
Przed wybudowaniem w 1995 r. nowych mostów dla ruchu tramwajowego, podwójna linia tramwajowa redukowana była
przed mostami starymi do pojedynczego toru, a ruch tramwajowy odbywał się w pasie drogowym.

Lokalizacja:
Mosty stanowią przeprawę nad rzeką Bystrzycą, w rejonie osiedla Leśnica.
Ich lokalizacja przebiega w ciągu ulicy Średzkiej i Kosmonautów.
Mosty wschodnie, stary i nowy, przerzucone są nad głównym korytem rzeki Bystrzyca.
Mosty zachodnie, stary i nowy, przerzucone są nad ramieniem bocznym – młynówką odprowadzającą wodę z Młyna Leśnica.

Współrzędne geograficzne:
stary: 51°8'41.30" N 16°52'27.24" E oraz 51°8'41.40" N 16°52'23.04" E
nowy: 51°8'42.07" N 16°52'26.12" E oraz 51°8'42.16" N 16°52'23.59" E

Parametry:
Mosty stare, to mosty jednoprzęsłowe, żelbetowe. Nawierzchnia jezdni bitumiczna.
Nowe mosty wybudowano również jako jednoprzęsłowe o konstrukcji w postaci łuku z pełnościennym ustrojem nośnym,
żelbetowym. Nawierzchnia jezdni, w której przebiegają dwa tory tramwajowe, również bitumiczna.
Most Średzki wschodni nowy: długość 59 m, szerokość 13,47 m, w tym jezdnia 7 m i chodniki 2 x 2 m. Jedno przęsło.
Most Średzki zachodni nowy: długość 22 m, szerokość 13,47 m, w tym jezdnia 7 m i chodniki 2 x 2,25 m. Jedno przęsło.
Most Średzki wschodni stary: długość 51,8 m, szerokość 9,6 m, w tym jezdnia 7,5 m i chodniki 0,85 oraz 1,3 m. 2 tory tramwajowe.
Most Średzki zachodni stary: długość 25 m, szerokość 10,55 m, w tym jezdnia 7,55 m i chodniki 2 x 1,5 m. 2 tory tramwajowe.

Dane na dzień: 16.02.2014 r.

Tapety do pobrania (spakowane )


w-lewo   strona-domowa   w-prawo

cookies mail