wesker.pl
strona_glowna mosty_wroclawia portfolio nieistniejace miejsca_warte_odwiedzenia

w-lewo   strona-domowa   w-prawo

Most Pomorski (pn., środkowy i płd.)

Historia:
Do XIX wieku system jazów i tam, regulujący pracę znajdujących się w tym rejonie m.in. młynów
wykorzystujących energię płynącej rzeki powiązany był z drewnianymi mostami,
umożliwiającymi przemieszczanie się pomiędzy obydwu brzegami rzeki, a także dostarczanie surowców i odbiór produktów z młynów.
Pod koniec XIXw. owa zabudowa była niewystarczająca do pełniącej funkcji dlatego postanowiono ją przebudować.
Początkowo wybudowano w 1879 r. krótki jednoprzęsłowy most nad śluzą przy południowym brzegu Kępy Mieszczańskiej
(dziś most ten nosi nazwę mostu Pomorskiego Środkowego).
W latach 1904-1905 u wylotu ulicy Odrzańskiej przerzucono kamienny most Pomorski Południowy (na osi dzisiejszego mostu Środkowego).
Jest to konstrukcja trójprzęsłowa, z murowanych z klinkieru łuków koszowych, opartych na klinkierowych przyczółkach
i zagłębionych na ok. 4,5 m betonowych filarach usadowionych poniżej dna rzeki.
Filary licowane są w widocznej części okładziną granitową, zaś łuki przęseł piaskowcową.
Przy południowym przyczółku mostu (po obu stronach jezdni), ustawiono niewielkie pawilony mieszczące
małe sklepiki lub zakłady usługowe. Swą formą przypominają one strażnice,
w których pobierano myto za przejazd mostem, choć roli strażnic nigdy nie pełniły.
Koszt budowy mostu wyniósł 480 tys. marek, oraz 90 tys. marek wydano na przebudowę skrzyżowań
i dojazdów do mostu.
W związku ze znaczeniem komunikacyjnym rząd dofinansował budowę ponosząc 25 % kosztów.
Sześćdziesięciometrowa piaskowcowa balustrada mostu była ozdobiona trzema parami wieżyczek z latarniami w osiach filarów.
spotkało się to z nasiloną krytyką lokalnej prasy, w której ubolewano nad brakiem tarasów widokowych przy filarach.
Niestety wieżyczki te zostały po II wojnie światowej zlikwidowane,
a później na ich pilastrach od strony wschodniej podwieszono rury ciepłownicze, oszpecające jego wygląd.
Most Północny (z Kępy Mieszczańskiej na północny brzeg Odry Północnej), powstał dopiero w 1930r.
nad jazem regulującym poziom wody dla zbudowanej tu w 1925 r. Elektrowni Wodnej Wrocław II (Północnej).
Zbudowany na podstawie projektu miejskiego radcy budowlanego Günthera Trauera most ma nitowaną stalową konstrukcję blachownicową,
Przy okazji jego budowy przebudowano (m.in. poszerzono) most Pomorski Środkowy.

Lokalizacja:
Zespół 3-ch mostów (Północny, Środkowy i Południowy) łączących północny i południowy
brzeg Odry ze znajdującą się pomiędzy nimi Kępą Mieszczańską.
Przeprawa na Kępę Mieszczańską (z południowego brzegu Odry) występowałą już w XIVw.
i związana była z wybudowanymi tu młynami.

Współrzędne geograficzne:
51°06'52,9” N 17°01'51,7” E

Parametry:
Pomorski Most Północny (nad Odrą Północną) ma: długość 86,1 m, szerokość: całkowita 20 m, jezdni 13 m
oraz chodników 2 x 3,5 m. Jego rozpiętość przęseł wynosi: 29,6 m - 28,5 m - 27,3 m.
Most wybudowano w latach: 1929-1930. Projektantem jest: Günther Trauer.

Most Pomorski Środkowy (nad przekopem Śluzy Mieszczańskiej). Jego wymiary to:
Długość 17m, Szerokość całkowita: 17,2-20,5m, jezdni: 11,7-14,4 m, oraz chodników: 2 × 3,1 m.
Rozpiętość przęseł od 6,1 m do 14,9 m.

Pomorski Most Południowy (nad Odrą Południową) osiąga wymiary:
Długość: 68m, szerokość: całkowitą 18 m, jezdni 11m i chodników 2 × 3,5 m.
Rozpiętość przęseł wynosi: 19,3 - 22,3 - 19,3 m. Wybudowany został w latach: 1904-1905.
Most zaprojektował Karl Klimm i Günther Trauer.

Przez całą długość mostów przeprowadzona jest dwukierunkowa jezdnia, niosąca środkiem dwutorową linię tramwajową,
oraz po obu stronach jezdni dwa chodniki.

Ciekawostki:
Mosty Pomorskie przetrwały bez większych zniszczeń oblężenie Festung Breslau w 1945 r.
pomimo że Północny został uszkodzony bezpośrednim trafieniem bombą lotniczą (w odróżnieniu od sąsiednich Uniwersyteckich,
które w czasie oblężenia poniosły większą część zniszczeń).
W 1953 r. most Pomorski Północny przeszedł remont kapitalny, a w 1984 r. przebudowano jego chodniki i balustrady.

Dane na dzień: 03.03.2013 r.

Tapety do pobrania (spakowane )


w-lewo   strona-domowa   w-prawo

cookies mail