wesker.pl
strona_glowna mosty_wroclawia portfolio nieistniejace miejsca_warte_odwiedzenia

w-lewo   strona-domowa   w-prawo

Most Pokoju

Historia:
Most przeprowadzony przez główny nurt Odry, wybudowany we Wrocławiu po II wojnie światowej
na miejscu zniszczonego w czasie oblężenia Festung Breslau mostu Lessinga – Lessingbrücke.

Dawniej:
Nieistniejący obecnie most Lessinga, wybudowany ok. 1886 r.
Przed zburzeniem w 1808r. fortyfikacji miejskich na miejscu dzisiejszego mostu
znajdowała się przeprawa, łącząca znajdujący się na lewym (południowym) brzegu rzeki
"miejski plac drzewny" (Städtlicher Holzplatz) z Przedmieściem Piaskowym na prawym brzegu.
Później powstał na jej miejscu drewniany most Fenigowy, który w 1875 r.
zastąpiono zaprojektowanym przez Alexandra Kaumanna stalowym czteroprzęsłowym mostem
kratownicowym systemu Schwendlera podpartym kamiennymi filarami.
Patronem mostu, tak jak sąsiadującego z mostem dawnego placu drzewnego,
został dramatopisarz niemiecki epoki oświecenia, Gotthold Ephraim Lessing.
W 1945 r. dwa z czterech przęseł mostu uległy zniszczeniu tak poważnemu, że uznano,
iż odbudowa tej konstrukcji jest nieopłacalna (postanowiono wybudować w tym miejscu most całkiem od nowa).

Obecnie:
Powojenny trójprzęsłowy most ma 125,3 m długości i 25,7 m szerokości
i niesie dwie dwupasmowe jezdnie (po 6,40 m szerokości), dwa chodniki (po 3,75 m)
oraz dwutorową linię tramwajową. Pierwotnie linia tramwajowa przebiegała obok jezdni
(na zachód od niej) po osobno zdylatowanej konstrukcji. Obie kablobetonowe przeprawy
(drogowa i tramwajowa) zrealizowano jako skrzynkowe, w ustroju Gerbera,
podparte na dwóch wspólnych betonowych filarach. Most zaprojektował Jan Kmita,
a budowę prowadzili inżynierowie S. Szyndlar oraz B. Christoff.
Budowę rozpoczęto w 1954r., a most do eksploatacji oddano w roku 1959r.
Most nosił wówcza nazwę "mostu Wojewódzkiego", nazwa "most Pokoju" obowiązuje od 1966r.
W późniejszych latach most był kilkakrotnie remontowany. Ostatni jego remont generalny wykonano w roku 2003
Przebudowano wówczas zarówno sam most, jak i będącą jego przedłużeniem ulicę Wyszyńskiego,
przenosząc torowisko tramwajowe pomiędzy jezdnie.

Lokalizacja:
Przeszkoda - rzeka Odra.

Współrzędne geograficzne:
51°06'42,26” N 17°02'57,25” E

Parametry:
Długość - 125,3 m, szerokość: całkowita 25,7 m, jezdni 2 * 6,4 m, chodników 2 * 3,75 m
Liczba torów tramwajowych - 2, liczba przęseł - 3.

Ciekawostki:
8 maja, minister spraw zagranicznych PRL Adam Rapacki wmurował przy północnym przyczółku mostu
tablicę pamiątkową, która w zamierzeniu miała upamiętniać zaplanowane wzniesienie w tym miejscu
"Pomnika Powrotu do Macierzy Ziem Zachodnich i Północnych". Konkurs na pomnik rozstrzygnięto rok później
(zwyciężył projekt Henryka Morela), ale do jego realizacji nigdy nie doszło, została tylko granitowa tablica.

Dane na dzień: 07.07.2013 r.

Tapety do pobrania (spakowane )


w-lewo   strona-domowa   w-prawo

cookies mail