wesker.pl
strona_glowna mosty_wroclawia portfolio nieistniejace miejsca_warte_odwiedzenia

w-lewo   strona-domowa   w-prawo

Most Piaskowy

Historia:
Most Piaskowy przeprawiony nad południową odnogą Odry.
Stanowi on początkowy fragment trasy prowadzącej ze średniowiecznego miasta w kierunku północy.
Jest to element najstarszej wrocławskiej przeprawy przez Odrę, której odcinek północny stanowią mosty Młyńskie.
Most jest stosunkowo wąski, na niespełna sześcioipółmetrowej jezdni poprowadzone są dwa przeciwległe pasy ruch kołowego,
oraz tramwajowego (linia dwukierunkowa). Chodniki umieszczone są po zewnętrznej stronie dźwigarów mostu.
Przy moście Piaskowym, na rozwidleniu ul. Świętego Ducha i ul. Piaskowej w przeszłości zlokalizowana była Brama Piaskowa.
Nazwa tego mostu, ulicy oraz bramy wywodzi się od nazwy Wyspy Piasek, a ta z kolei od nazwy kościoła NMP na Piasku
(zapożyczonej z rzymskiego kościoła łac. nazwy Sancta Maria in Arena, z modyfikacją polegającą na przetłumaczeniu "areny" na "piasek").
W okolicach mostu Piaskowego znajdował się jeden z najważniejszych placów średniowiecznego handlu międzynarodowego
oraz kończy się Promenada Staromiejska.
Kanonicy regularni (właściciele Wyspy Piaskowej), za prawo przekroczenia mostu Piaskowego już w 1149 r. pobierali myto.
W tym okresie most nosił nazwę jako "Pons ad Virginem Mariam in Arena".
Po trzynastowiecznej, ponownej lokacji miasta powstała nowa przeprawa przez Odrę na północ
(dzisiejszy most Uniwersytecki), ale znaczenie Mostu Piaskowego nie zmniejszyło się, ponieważ nadal prowadziła tędy
(oraz w dalszej kolejności przez most Tumski) główna droga na Ostrów Tumski.
Początkowo most był drewniany, kilkuprzęsłowy, z jednym zwodzonym odcinkiem.
Most ulegał kilkakrotnie katastrofom, za każdym razem był odbudowywany.
Na czas wojen husyckich most ufortyfikowano Bramą Mariacką. Od 1590 r. rozpoczęto budowę nowych fortyfikacji miejskich,
zaopatrując je w 1592 r. basztą w pobliżu mostu Piaskowego.
2-a lata później zmodyfikowano most nową konstrukcją drewnianego mostu ze zwodzonym przęsłem,
a w 1595 r. kamienną bramą miejską.
W 1861 r. powstała nowa jednoprzęsłowa nitowana żelazna konstrukcja wg projektu Ernsta Ubera
zrealizowanego przez zakłady metalowe Gustava Ruffera.
Kratownicowe dźwigary oparte o przyczółki licowane granitem i klinkierem niosły drewniany pomost.
System kratownic nawiązywał do szesnastowiecznej kratownicy drewnianej.
Jest to pierwszy w rejonie wysp i najstarszy zachowany most żelazny we Wrocławiu.
Od 1893 r. przez most kursowała linia tramwaju elektrycznego, w tym czasie pomost zastąpiono stalowym,
a w 1934 r. most podniesiono o 60 centymetrów.
Dziewiętnastowieczna konstrukcja została niemal w całości wymieniona podczas remontów w powojennym półwieczu.
Zachowano jedynie główne dźwigary z ich zabytkowym układem kratownic, odnawiając też licowania,
most utracił ozdobne słupy zamykające obustronnie dźwigary i wieńczące je latarnie.
15 października 1976 r. most wpisano do rejestru zabytków.

Lokalizacja:
Wjazd na most (z lewej) od strony centrum (od południa) jest usytuowany obok
ceglanego kościóła NMP z wieżą oraz otynkowany, biały gmach Biblioteki Uniwersyteckiej.
Z prawej widoczna jest Hala Targowa i po drugiej strony ulicy Uniwersytet Wrocławski.

Współrzędne geograficzne:
51°06'48,75” N 17°02'23,30” E

Parametry:
Długość mostu to 31,74 m, szerokość wynosi: całkowita 12,02 m, jezdni 6,26 m, oraz chodników 2 × 2,68 m.
Przez most przebiegają ory tramwajowe w obu kierunkach. Most posiada jedno przęsło (o rozpiętości 30,69 m).
Obecna konstrukcja zbudowana w 1861 r. Projektantem jest Ernst Uber.

Ciekawostki:
1) Przy moście Piaskowym znajdował się początkowy punkt pomiarowy podczas wyznaczania miary wrocławskiej mili,
   stosowanej najpierw w samym Wrocławiu, a od 1630 r. na całym Śląsku.
   Ta jednostka długości równa się 10282 metrów. Jest to odległość od Bramy Piaskowej
   do Psiego Pola (Hundsfeld) przez Wyspę Piaskową i Ostrów Tumski i dalej podmiejską drogą na północny wschód.

Dane na dzień: 03.03.2013 r.

Tapety do pobrania (spakowane )


w-lewo   strona-domowa   w-prawo

cookies mail