wesker.pl
strona_glowna mosty_wroclawia portfolio nieistniejace miejsca_warte_odwiedzenia

w-lewo   strona-domowa   w-prawo

Most Osobowicki

Historia:
Wybudowany w 1897 r. Poprzednik współczesnego Mostu Osobowickiego był drewniany.
Jego położenie było usytuowane o ok. 700 m na zachód w dół rzeki.
Prowadząca niegdyś przez ten most do wsi Osobowice, Różanka i do Cmentarza Osobowickiego
ul. Oswitzerstraße została zlikwidowana, natomiast współczesna ulica Osobowicka,
biegnąca po północnym brzegu Odry nazywała się wcześniej Oswitzer Chausee.
Most powstał pod koniec XVIIIw., gdy przekopano obecny bieg tego odcinka Starej Odry.
Służył on początkowo jako prywatny dojazd do cegielni usytuowanej na Osobowicach.
W 1812 r. został przejęty przez miasto i udostępniony publicznie za niewielką opłatą.
Pobierano opłatę w wysokości 1 srebrnego grosza za furmankę, oraz 2 fenigi za osobę poruszającą się pieszo
2 fenigi były zwane potocznie grosikiem (Gröschel) i stąd się wzięła początkowa nazwa.
Most był przeprawiony nad samą rzeką, a wjazd na niego był możliwy poprzez rampy,
Dojazdy jednak znajdowały się natomiast na terenach zalewowych, więc w czasie wysokiej wody przejazd nie byłmożliwy.
Nową przeprawę zdecydowano się wznieść w związku z budową nowego Kanału Miejskiego oraz Portu Miejskiego.
Podjęto deczyję aby zwiększyć zwymiarowanie profilu jezdni, niż wymagałyby tego bieżące potrzeby,
w związku z powiększeniem cmentarza komunalnego na Osobowicach. Uwzględniono też plany budowy
przebiegającej nowym mostem linii tramwajowej oraz kolejki wąskotorowej.
Jednoprzęsłowy most południowy wykonano jako stalowy most belkowy, z żelbetową płytą pomostu
i ażurową stalową balustradą. Ośmioprzęsłowy, łukowy most północny rozciągał się nad terenami zalewowymi,
co dodatkowo podkreślało jego wartość. Licząca trzy przęsła centralna część mostu północnego,
posiadała w swojej konstrukcji filary nad którymi znajdowały się od strony chodnika wieżyczki.
Miały one służyć jako miejsce na przechowywanie narzędzi dla służb drogowych.
Wjazdy na most północny są ozdobione poprzez znajdujące się tam obeliski,
każdorazowo po dwa po każdej stronie pomostu. Balustrada z łukowymi przezroczami jest murowana z cegły klinkierowej
i nakryta profilowanymi granitowymi płytami.
Każdy filar mostu północnego spoczywa na trzech fundamentach studniowych.
Filary wymurowano z granitu, zaś łuki przęseł z cegły klinkierowej,
ramiona wypełniono betonem żwirowym i pustakami.
Budowę rozpoczęto w listopadzie 1895 r., a w czerwcu 1896 r. fundamenty były już w całości gotowe.
Do października 1896 r. ukończono filary. W maju 1897 r. wszystkie przęsła były ukończone.
W sierpniu ukończono dekorację ścian bocznych, balustrady oraz jezdnię.
Po ukończeniu budowy mostu wybudowano nasypy dojazdowe.
Uroczyste otwarcie mostu miało miejsce na początku grudnia 1897r.
Całkowity koszt mostu wyniósł ponad milion marek, z czego 80 tyś.
stanowił udział Królewskiej Dyrekcji Odry, a 278 tyś. zarządu prowincji śląskiej.
Reszta kosztów należała do miasta.
W latach 20-ch mostom nadano nazwę po zamordowanym ministrze spraw zagranicznych Walthera Rathenaua.
Po II-j Wojnie Światowej nazwano je od osiedla, które znajdowało się w sąsiedztwie.
W okresie powojennym zlikwidowano ozdobne wieżyczki, a wzdłuż balustrad mostu zamocowano rurociągi.
W październiku 1976 r. most Osobowicki został wpisany do rejestru zabytków.
W latach 1987-1990 przebudowano gruntownie jezdnię wraz z chodnikami na moście.
Nawierzchnię pokryto asfaltem.
Następny remont miał miejsce dopiero w 2000 r.

Lokalizacja:
Położony w północnej części Wrocławia, pomiędzy ul. Władysława Reymonta, a ul. Bałtycką.

Współrzędne geograficzne:
51°07'53,1” N 17°01'40,4” E

Parametry:
Osobowicki jest mostem kamienno-ceglanym przeprawionym przez rzekę Odrę.
Składa się z dwóch części - jednoprzęsłowej południowej, przerzuconej nad kanałem prowadzącym do śluzy
i do portu rzecznego i ośmioprzęsłowej północnej.
Stary most posiadał jedynie 2 przęsła, o dł. 24,40 m (każde), o konstrukcji w postaci dźwigarów Howe'a.
Szer. jezdni między dźwigarami wynosiła 5,25 m, wraz z obustronnymi chodnikami po 1,75 m każdy.

Nowy most, część południowa:
Przeszkoda: Kanał Miejski.
Długość: 21,5 m.
Szerokość: całkowita 15,9m, jezdni 10 m, chodników 2 x 2,95 m.
Liczba przęseł: 1 (rozpiętość: 20,80 m).

Nowy most, część północna:
Przeszkoda: Stara Odra, Kanał Różanka.
Długość 242,5 m.
Szerokość: całkowita 16 m, jezdni 9,95 m, chodników 2 x 2,95 m.
Liczba przęseł: 8 (ich rozpiętość: 22,75 m, 27,95 m, 23,60 m, 19,65 m, 32,80 m, 36,80 m, 32,80 m, 21,95 m,).
W przypadku obu części mostów (północny i południowy):
Liczba torów tramwajowych: 2 (początkowo trójszynowe dla tramwaju i kolei wąskotorowej).
Zbudowano: 1895-1897 r.
Projektant: K. Klimm, R. Plüddemann (architektura), A. von Scholtz, A. Frühwirt (konstrukcja)

Dane na dzień: 03.03.2013 r.

Tapety do pobrania (spakowane )


w-lewo   strona-domowa   w-prawo

cookies mail