wesker.pl
strona_glowna mosty_wroclawia portfolio nieistniejace miejsca_warte_odwiedzenia

w-lewo   strona-domowa   w-prawo

Most Oławski

Historia:
Most Oławski (wcześniejsze nazwy Mauritius Brücke – Most św. Maurycego, Margarethenbrücke, Most Wygonowy).
Jest to most drogowy stanowiący przeprawę nad rzeką Oławą. Około 200 m poniżej mostu Oława ma swoje współczesne ujście do Odry
(którego położenie w historii miasta i śląska, zmieniało się w sposób naturalny,
lub było wielokrotnie zmieniane w wyniku inwestycji hydrotechnicznych prowadzonych przez człowieka).
W miejscu współczesnego mostu, istniała kiedyś kładka służąca przepędzaniu bydła na pastwisko położone na prawym brzegu rzeki.
Ten fakt utrwalił stosowaną przez pewien czas nazwę Most Wygonowy.
Na prawym brzegu rzeki tuż poniżej mostu, na północ od Ulicy Na Grobli znajduje się teren Portu Ujście Oławy.
Budowę mostu rozpoczęto w kwietniu 1882 r., a zakończono w listopadzie 1883 r.
Projektantem mostu był Alexander Kaumann. Przy tworzeniu mostu współpracowali z nim inżynierowie Eger i Reichelt, Beer, Wackwitz i Hoffmann.
Most ozdobiony został elementami rzeźbiarskimi wykonanymi przez P. Heislera. Elementy metalowe wykonał Gustav Trelenberg.
W 1962 i 1990 r. most został gruntownie wyremontowany.

Lokalizacja:
Most jest zlokalizowany w ciągu ulic: Walońskiej (lewy, zachodni brzeg rzeki) i Na Grobli (prawy, wschodni brzeg rzeki).

Współrzędne geograficzne:
51°06'20”N 17°03'06”E

Parametry:
Jest to most o konstrukcji w postaci ceglanych sklepień (łuki wypełnione betonem) i podpór
(przyczółków i filarów, do budowy których użyto granitu sprowadzanego z kamieniołomów Kulmitza w Strzegomiu),
Balustrady wykonano w postaci zdobionych barier, z elementami wzorowanymi na ikonografii architektury barokowej.
Materiałem z którego je wykonano jest piaskowiec (sprowadzony z kamieniołomu Zeidlera i Wimmela w Bolesławcu).
Przymocowano do nichD zdobione latarnie, ówcześnie gazowe. Most składa się z trzech przęseł do długości 13,8 m każde.
Rozpiętość każdego z trzech łuków wynosi 14,55 m, a szerokość sklepienia 13,40 m.
Promień krzywizny dolnej krawędzi łuku wynosi 16,13 m, grubość sklepienia wynosi od 0,77 m wezgłowiu, przez 0,64 m w ćwiartce łuku,
do 0,51 m w kluczu. Wzmocnienie w postaci wypełnienia betonem o grubości od 0,60 m do 0,16 m wykonano podczas remontu w 1962 r.
Całkowita długość mostu to 73,8 m, a jego całkowita szerokość wynosi 14,12 m, w tym jezdnia ma szerokość 8,10 m
i dwa chodniki po 2,15 m szerokości każdy. Nawierzchnia jezdni na moście wykonana została z kostki granitowej.
Przed wojną przez most przebiegały szyny tramwajowe, które zostały usunięte podczas remontu.

Współrzędne geograficzne:
51°6'20.24" N 17°3'5.67" E

Dane na dzień: 14.07.2013 r.

Tapety do pobrania (spakowane )


w-lewo   strona-domowa   w-prawo

cookies mail