wesker.pl
strona_glowna mosty_wroclawia portfolio nieistniejace miejsca_warte_odwiedzenia

w-lewo   strona-domowa   w-prawo

Mosty Młyńskie (pn. i płd.)

Historia:
Zespół 2-ch mostów. Przed 1945 r. nosiły wspólną nazwę Gneisenau Brücke (dopiero od tego czasu traktowane są jako 2 osobne obiekty).
Odra Północna wypływająca w pobliżu Mostów Młyńskich, spod Mostu Tumskiego, rozgałęzia się na cyplu Wyspy Młyńskiej
i po minięciu Mostów jej południowa odnoga wpływa do systemu rynien roboczych młyna Maria i młyna Feniks,
a północna, spod Mostu Młyńskiego Północnego, omija Wyspę Młyńską od północy i kieruje się w stronę Wyspy Bielarskiej
i Mostu św. Klary, zbudowanego na miejscu nieistniejących (po wyburzeniu w 1975 r.) Młynów św. Klary.
W średniowieczu układ śródmiejskiego węzła wodnego wyglądał inaczej niż obecnie.
W szczególności, Ostrów Tumski był wyspą nie tylko z nazwy. Dopiero na początku XIXw. na rozkaz Napoleona
zasypano oddzielającą go od prawego brzegu Odry odnogę rzeki. Na miejscu dzisiejszego pl. Bema
znajdowała się jeszcze jedna wyspa, nazywana wyspą św. Klary. W związku z tym ówczesny układ mostów
także był nieco inny niż obecnie, bo dalej na północ znajdował się jeszcze jeden most, nazwany Fortuna.
Jednak dwunastowieczny poprzednik Mostów Młyńskich, nazywany najpierw Pons ad molam de corpore Jesu Christi
(Mostem Bożego Ciała), potem Mostem Przedtumskim znajdował się na tym samym miejscu, co dziś
i był środkowym ogniwem łańcucha Długich Mostów zwanych Wratislavia junxta pontem
prowadzącego od Bramy Piaskowej na południu, przez Most Piaskowy, Przedtumski i Fortuna na północ,
w kierunku Ołbina i znajdującego się tu na miejscu obecnego kościoła św. Michała Archanioła
opactwa benedyktynów oraz w kierunku Trzebnicy.
Most w czasie swojego istnienia kilkukrotnie ucierpiał.
Poważniejsze uszkodzenia most doznał podczas oblężenia miasta pod koniec II wojny światowej.
Jednak niedługo po tym został prowizorycznie naprawiony przy pomocy drewnianych belek.
Następny remont miał miejsce w 1956 r., podczas którego odbudowano stalowe pomosty i wzmocniono dźwigary,
Most uzyskał wtedy współczesny układ jezdni, która zostałą zmodernizowana dopiero w 1990 r. (kiedy miał miejsce następny remont)
Wtedy też wykonano rekonstrukcję żeliwnych barier oraz kamiennych ozdób.
Kolejny raz most ucierpiałw 1997 r. kiedy to we Wrocławiu miała miejsce powódź (zwana także powodzią tysiąclecia).
W celu upamiętnienia ciężkiej pracy ludzi, którzy w tym czasie ratowali most przed zniszczeniem,
oraz przed przedostaniem się wody do maista, wybudowano w podziękowaniu tablicę, która znajduje się na moście.
Kolejny remont odbył się w 2011-12 r., ponieważ remont XiX-wiecznej konstrukcji (w obecnej postaci) był konieczny,
bo przeprawa mogła dłużej nie wytrzymać ciężaru tramwajów. W czerwcu 2012 r. most został oddany do użytku
jednak samochody nie zostały dopuszczone do ruchu.

Lokalizacja:
Mosty są przerzucone nad odnogami Odry Północnej (Odra Północna, Kanał Młyna Maria),
oddzielającej Wyspę Piasek od prawego brzegu rzeki.

Współrzędne geograficzne:
51°6'56" N 17°2'28" E

Parametry:
Mosty Młyńskie posiadają długość: Południowy 27,8 m i Północny 36,6 m.
Konstrukcja stalowa z parabolicznych łuków kratownic systemu Schwedlera, nitowana,
wyparła w 1885 r. istniejące na tym miejscu mosty drewniane.
Most Młyński Północny ma szerokość pomostu 12,89 m (od 1956 r. kiedy przeprowadzono remont kapitalny mostu),
szerokość jezdni 6,84 m, chodniki 2 x 3,25 m i rozpiętość przęseł 35,60 m .
Most Młyński Południowy mierzy: 12,80 m szerokości pomostu, a szerokośc jezdni wynosi 6,80 m. Chodniki liczą 2 × 3 m,
a rozpiętość przęseł 28,86 m.
W ciągu prowadzącej z Wyspy Piasek w kierunku placu Bema ulicy św. Jadwigi, pomiędzy mostem południowym a północnym,
znajduje się cypel Wyspy Młyńskiej ze zdobionym tarasem widokowym w kierunku Ostrowa Tumskiego
i wylot ulicy prowadzącej na Wyspę Słodową.
Mosty wspierają się na przyczółkach z granitowych ciosów wmurowanych w brzegi Wyspy Piasek, Wyspy Młyńskiej
i prawego brzegu rzeki. Przez mosty poprowadzone są dwa tory tramwajowe, dwukierunkowy ruch samochodowy
(z maksymalnym obciążeniem do 10 ton) i pieszy (kratownica nośna rozdziela chodniki od ulicy).

Dane na dzień: 03.03.2013 r.

Tapety do pobrania (spakowane )


w-lewo   strona-domowa   w-prawo

cookies mail