wesker.pl
strona_glowna mosty_wroclawia portfolio nieistniejace miejsca_warte_odwiedzenia

w-lewo   strona-domowa   w-prawo

Most w ul. Żernickiej (1)

Historia:
Wybudowano w 1966 r.

Lokalizacja:
Most drogowy nad korytem potoku Ługowina w ciągu ul. Żernickiej.

Współrzędne geograficzne:
51°07'27.5" N 16°54'54.7" E

Parametry:
Dł.: 4,7 m, szer.: 8,75 m, szer. jezdni: 6 m, szer. chodnika 2 x 2 m.
Nawierzchnia z kostki kamiennej i płyt betonowych. Konstrukcja jednoprzęsłowa, płytowa żelbetowa.

Dane na dzień: 16.02.2014 r.

Tapety do pobrania (spakowane )


w-lewo   strona-domowa   w-prawo

cookies mail