wesker.pl
strona_glowna mosty_wroclawia portfolio nieistniejace miejsca_warte_odwiedzenia

w-lewo   strona-domowa   w-prawo

Most w ul. Wojciecha z Brudzewa

Historia:
Wybudowano po 1945r.

Lokalizacja:
Most nad kanałem awaryjnym w ciągu ul. Wojciecha z Brudzewa.

Współrzędne geograficzne:
51°07'07.5" N 17°04'30.6" E

Parametry:
Dł.: 22,32 m, szer.: 4,86 m, szer. jezdni: 2,76 m, szer. chodnika: 2 x 1,05 m.
Nawierzchnia drewniana, konstrukcja jednoprzęsłowa, stalowa.

Dane na dzień: 23.02.2014 r.

w-lewo   strona-domowa   w-prawo

cookies mail