wesker.pl
strona_glowna mosty_wroclawia portfolio nieistniejace miejsca_warte_odwiedzenia

w-lewo   strona-domowa   w-prawo

Most w ul. Kosmonautów

Historia:
Most drogowo-tramwajowy Wybudowano ok. 1945 r.

Lokalizacja:
Kosmonautów (rejon ul. Trójkątnej) nad korytem potoku Ługowina.

Współrzędne geograficzne:
51°08'24.8” N 16°55'09.6” E

Parametry:
Długość 9,6 m, szerokość 27,8 m, szer. jezdni 8,25 m, szer. chodnika 1,45 m i 2,7 m,
nawierzchnia bitumiczna z gruntowym poboczem, konstrukcja nośna z żelbetowej ramy.

Dane na dzień: 15.03.2014 r.

Tapety do pobrania (spakowane )w-lewo   strona-domowa   w-prawo

cookies mail