wesker.pl

strona_glowna mosty_wroclawia portfolio nieistniejace miejsca_warte_odwiedzenia

Guliwer


Zabawy z piłką, to była jedna z najlepszych rozrywek.
Niestety pomimo udanej operacji Guliwer odszedł w nocy 2-go marca 2010r.

strona-domowa


cookies mail